Juridische kennisgeving

1. Presentatie van de site:

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, genaamd L.c.E.n., brengen wij de kennis van de gebruikers en bezoekers van de sitewww.hourrakdo.com de volgende informatie :

Legale informatie :

Eigenaarstatus: Maatschappij
Bedrijfsnaam :Kado Well Wezen
Siret: 894 121 078  R.c.s. Meaux
E-mailadres : contact@hourrakdo.com

De maker van de site is:Kado Well Wezen
De persoon die de leiding heeft over de publicatie is:Kado Well Wezen

Neem contact op met de verantwoordelijke persoon van de publicatie: contact@hourrakdo.com
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is eenFysieke persoon

De webmaster is: Kado Well Wezen

Neem contact op met de webmaster: omstaaft@hourrakdo.com
De gastheer van de site is: Shopify International Limited 2e Floor, 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32, Ierland
Credits: De wettelijke mededelingen zijn gegenereerd door Juridische kennisgeving

2. Beschrijving van de verstrekte diensten:

De website www.Doentrakdo.com Het doel van het verstrekken van informatie over alle activiteiten van het bedrijf.
De eigenaar van de site streeft ernaar om op de site te voorzien www.Uurrakdo.com informatie zo nauwkeurig mogelijk. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, al dan niet het feit van de derde partner die deze informatie verstrekt.
Alle informatie die op de site wordt aangeboden www.Uurrakdo.com worden gegeven als indicatie, zijn niet-uitputtend en zullen waarschijnlijk evolueren. Ze krijgen onderhevig aan veranderingen zijn gemaakt sinds hun bezit.

3. Intellectuele en valse eigenschap:

De eigenaar van de site is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten op alle elementen die op de site toegankelijk zijn, inclusief de teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, logo, pictogrammen, geluiden, software ...
Elke reproductie, vertegenwoordiging, wijziging, publicatie, totaal of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of methode, is verboden, tenzij schriftelijke toestemming voorafgaand aan de e-mail: Uurrakdo @gmail.com .
Elke ongeoorloofde werking van de site of een van deze elementen die het bevat, wordt beschouwd als een constitutief van namaak en nagestreefd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgend op de intellectuele eigendomcode.

4. Hypertext-links en cookies:

De website www.Uurrakdo.com Bevat een aantal hypertekstkoppelingen naar andere sites (partners, informatie ...) die is opgezet met de autorisatie van de eigenaar van de site. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en daalt derhalve enige verantwoordelijkheid toe wanneer de potentiële risico's van illegale inhoud.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoekers op de site www.Uurrakdo.com, een of meer cookies zullen waarschijnlijk automatisch settelen op zijn computer. Een cookie is een klein bestand, dat de identificatie van de gebruiker niet toestaat, maar die informatie over het navigeren van een computer op een site registreert. De aldus verkregen gegevens is bedoeld om de daaropvolgende navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmaatregelen mogelijk te maken.

De parameterisatie van de navigatiesoftware maakt het mogelijk om de aanwezigheid van cookie en mogelijk te informeren, om op de volgende manier te weigeren naar het volgende adres: www.cnil.fr
De weigering om een ​​cookie te installeren kan resulteren in de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren, om de installatie van cookies te weigeren:
Onder Internet Explorer: tabblad Tool / Internet-opties. Klik op Privacy en kies alle cookies blokkeren. Valideer OK.
Onder Netscape: tabblad Bewerken / Voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies uit. Valideer OK.

5. Bescherming van goederen en personen - Persoonlijk gegevensbeheer:

Gebruiker: Gebruiker verbinden, met behulp van de bovengenoemde website: www.hourrakdo.com
In Frankrijk zijn de persoonlijke gegevens in het bijzonder beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het strafrecht en de Europese richtlijn van de oktober 24, 1995.

Op de site www.Uurrakdo.com, de eigenaar van de site verzamelt geen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker dan voor de behoefte aan bepaalde diensten die door de site worden aangeboden www.Uurrakdo.com. De gebruiker biedt deze informatie volledige kennis van de oorzaak, vooral wanneer hij door zichzelf doorbrengt naar hun aanval. Het wordt vervolgens gespecificeerd aan de gebruiker van de site www.hourrakdo.com de verplichting of niet om deze informatie te verstrekken.
Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en SEQ. Van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computerwetenschappen, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht op toegang, rectificatie, schrapping en oppositie-persoonsgegevens met betrekking tot HEM. Om het uit te oefenen, stuur dan uw verzoek naar www.Uurrakdo.com Per e-mail: e-mail van de webmaster of door zijn schriftelijke en ondertekende verzoek te doen, vergezeld van een kopie van de identiteitstitel met de handtekening van de houder van de kamer, met het opgeven van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de gebruiker www.Uurrakdo.com Wordt niet gepubliceerd zonder de kennis van de gebruiker, geruild, overgedragen, overgedragen of verkocht op elk medium aan derden. Alleen de veronderstelling van de aflossing van de site www.Uurrakdo.com Aan de eigenaar van de site en zijn rechten zouden de overdracht van de informatie in staat stellen aan de mogelijke acquirer die op hun beurt dezelfde verplichting heeft gehouden om de gegevens te behouden en te wijzigen ten opzichte van de gebruiker van de gebruiker www.Uurrakdo.com.

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 omzettingsrichtlijn 96/9 van 11 maart 1996 over de wettelijke bescherming van databases.

Als u onze wettelijke mededelingen gebruikt, gaat u ermee akkoord de link te verlatenKrediet : www.generer-menions-legales.com